itelsys s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice

Projekčná, dodávateľská a inžinierska činnosť

Spoločnosť vznikla v roku 2008 so zameraním na poskytovanie služieb projekčných, dodávateľských a inžinierskych činnosti a odborného poradenstva v oblasti telekomunikačnej, dátovej a informačnej techniky a poplachových systémov. 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu KE I.

Odd.: Sro, vložka číslo: 21539/V 

 

             výpis z obchodného registra

IČO: 44 070 900

DIČ: 2022566810

IČ DPH: SK 2022566810   

Bankové spojenie:

VÚB Košice-Letná

č. účtu: 2438470057 / 0200

č. účtu IBAN: SK91 0200 0000 0024 3847 0057